Dessert

DESSERT

1. Lava Cake, vanilla ice-cream (freshly baked, 15-20 m')
Banh Chocolate núi lửa, kem vanilla (15-20 phút)
140
2. Jasmine Panna cotta, passion fruit sauce
Bánh pudding Ý vị hoa nhài, sốt chanh leo
120
3. Apple Cake with vanilla sauce
Bánh táo quế kèm sốt vanilla
130
4. Lavender Crème brulee, madeleine
Kem Pháp nướng vị hoa oải hương, bánh con sò
120
5. Banana Crepe, strawberry ice-cream
Bánh crepe chuối, kem dâu tây
140
6. New Zealand natural premium ice-cream
Vanilla, chocolate, Mango sorbet, strawberry, rum& raisin
Vị vanilla, chocolate, xoài, dâu tây, rượu rum & nho khô
60/ scoup
All prices are in (1,000 vnd) and are subject to 10% VAT