Dessert

DESSERT
Tráng miệng


51. Mixed Seasonal Fresh Fruit 
Hoa quả tổng hợp
90
52. New Zealand Natural Premium Ice-cream   
Vanilla, Chocolate, Mango sorbet, Strawberry, Rum & Raisin
Vị Vanilla, Sô cô là, Xoài, Dâu tây, Rượu nho
 45/scoup
53. Mango Cream Pudding with Mango Sauce
Bánh xoài pudding với sốt xoài
 70
54. Apple Pie with Cinamon, Served with Vanilla Sauce
Bánh táo với bột quế, ăn kèm sốt kem Vanilla
 120
55. Chocolate Lava Cake with Vanilla Ice-cream
Bánh sô cô la với kem vanilla
 120
56. Banana Crepe
Bánh crepe chuối
 90
57. Pavlova Cookies with Fresh Fruit and Whipped Cream/
Bánh Pavlova cùng kem tươi và hoa quả tươi
Served with fresh fruit (strawberry and torched passion fruit),
strawberry sauce/  Hoa quả (dâu tây và quả chanh leo đốt đường)
và sốt dâu tây
 90

All prices are in (1,000 vnd) and are subject to 10% VAT