In The Back Yard

IN THE BACK YARD
Các món ăn chay


47. Vegetable Pizza/Pizza rau   
Sprinkled with seasonal fresh veggie/ Nhân rau tươi theo mùa
 190
48. Vegetable Spaghetti/ Mỳ ý với rau
Fresh seasonal veggie in creamy sauce/ Rau tươi theo mùa kèm với sốt kem
 205
49. Mushroom Stuffed Cake / Bánh nhồi nấm
Served with curry sauce, sided with mixed salad  
 Ăn kèm với sốt curry, với salad rau theo mùa
 210
50. Fried Rice with Mushroom / Cơm rang nấm
Served with seasonal broth/ Ăn kèm với canh theo mùa
 190

All prices are in (1,000 vnd) and are subject to 10% VAT