Soup

SOUP
Caùc moùn Suùp


1. Pumpkin soup / Súp bí đỏ
Served with crouton/ Phục vụ kèm bánh mỳ crouton
 80
2. Asparagus soup / Súp măng tây
Served with crouton/ Phục vụ kèm bánh mỳ crouton
 85
3. Skyline Shrimp bisque/ Súp tôm Skyline            
Served with shrimp chunks / Ăn kèm tôm bằm
 110
4. Onion French soup / Súp hành kiểu Pháp          
Served with baked cheese over toast/ Bánh mỳ phô mai bỏ lò
 110
5. Tom Yum Goong soup / Súp Tom Yum kiểu Thái
Spicy shrimp broth/ Nước súp tôm chua cay
 110
6. Seafood soup / Súp hải sản
Shrimp, clam and squid in spicy and sour broth/
Tôm, ngao và mực với nước súp chua cay
 110
All prices are in (1,000 vnd) and are subject to 10% VAT