A La carte menu


Tất cả giá trên được tính theo đơn vị (000) vnd và chưa bao gồm 10% VAT và phí dịch vụ phát sinh cho những dịp đặc biệt
All prices are in (000) vnd and subject to 10% VAT and service charge for special occasions
Menu thực tế có thể khác biệt với menu được đăng tải
Actual Drink menu may slightly be different than the menu published in this section due to seasonal availability